Bal Sultan


Daha onaltý yaþýna basmamýþtý bal sultan
Bakmaya kýyamazdým öyle güzeldi bal sultan
Bir sabah dediler ki gelin oldu gitti gurbete bal sultan
Yüreðime düþtü ateþ inanmak bal sultan

Her damla yaðmurda sen varsýn bal sultan
Her tüten dumanda yine sen bal sultan

Aþk ateþiyle yanmayan nasýl ocak yaksýn ki
Çocukluk nedir bilmeyen nasýl çocuk baksýn ki
Duydum ki dalýndan kopmuþ gül gibi solmuþ gurbette bal
Sultan
Altýn kafesteki bülbül gibi susmuþ bal sultan

Her damla yaðmurda sen varsýn bal sultan
Her tüten dumanda yine sen bal sultan

Bir akþam karanlýðýnda çýkýp gitmiþ bal sultan
Gün batýsýnda yýldýzlarla buluþmuþ bal sultan
O gün bu gündür tatlý bir rüzgar eser gurbetten bal sultan
Ve karanlýk gecelerde ýþýldar tüm yýldýzlar

Her damla yaðmurda sen varsýn bal sultan
Her tüten dumanda yine sen bal sultanCaptcha
Widget
La canzone Manco Baris Bal Sultan è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Bal Sultan, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Bal Sultan. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Bal Sultan nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.