Stolen Life


Slaving for this dead life
Waiting endless fuck this
Controlling thoughts no remorse
Can not take this
End it no-one cares
For many years steadiness

Die mother fucker
Why mother fucker
Who can stop this
Die mother fucker
Who controls it
Die mother fucker
Why mother fucker
Getting closer
Die mother fucker
Why mother fucker
To the end

What now cant decide
Try to hide
Never mind what's inside the killing kind
No-ones their to steal your fears
just go away
Tired of trying to steal it

Sacrifice my life
Fuck off you piece of shit
Just go away
Is anybody listening to what I say
I'm sick of this why is this
Happening to me
Your lives and others lives have
been takin' awayCaptcha
Liedje 8 Foot Sativa Stolen Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stolen Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 8 Foot Sativa Stolen Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stolen Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.