Engine


These things in my life
I've seen dreams in my head
Thats can destroy the way things work
I can't take it anymore just take it anyway
All of my life I've been kicked and beaten down
Thats how the engine lives sometimes
Now take it away

Caught in these days
Take my life away
caught in these days

No escape from the mad man
That keeps controlling my life
And all the things in my head
I can't take anymore just take it anyway

Always the same deal
More and more that I feel
It shows me what is real
Leave it all behind
So shoot and I'll die

We've got a problem
What is this shit
What is the problem
We're fuckin' you backCaptcha
Liedje 8 Foot Sativa Engine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Enginemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 8 Foot Sativa Engine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Engine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.