Count on Me


Every time I look around
I see the faces that make me proud
When I'm with you I feel so free
My friends and family
So much I want to say to you
With all the shit that we've been through
You know I wouldn't change a thing
It's a part of life A way of growing

You show your support you believe in me
My friends and Family
Without you who would I be
When I get down you're there for me
My friends and Family
I'd die for you as you would die for me
I know you'd die for me

Love, Respect, and Loyalty
These are things that you've shown me
I can only hope that you can see
How much you've meant to me

I promise you I will always be here for you when you need me
In any weather through thick and thin
From any weather through thick and thin
From beginning to end I will be here friend
You know you can count on meCaptcha
Liedje 98 Mute Count on Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Count on Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 98 Mute Count on Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Count on Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.