They Say


They say the future's looking bright
I guess i just can't see it
Everything's gonna be alright
I just can't believe it
They say the beat continues on
I guess i just can't hear it
It's been this way far too long
I try to grin and bear it

Hold your head up high
Stand your ground
You think you've won the prize
Take a look around

They say it's in God's hands
I guess i just don't trus him
Part of some master plan
I don't understand it
They say that heaven awaits
I guess i'm just impatient
How will i get through the gates
I guess i'll have to pray

Is there anyone listening
Won't somebody save us
Is there anyone out there
Someone we can trust
Don't walk away
Stay here with us
We're so afrad
Don't know who we can trust
Hold your head up high
Staand your ground
Take a look around, open your eyesCaptcha
Widget
Liedje 98 Mute They Say is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied They Saymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 98 Mute They Say downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje They Say in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.