River Blue


When I'm feeling down

When in a world of thousand tears I slowly drown

Then I want to go back where the world is mine
And where I have left the best of my time
River blue -
Take me back to the valley where I belong
Only you know that deep in my heart
I feel lonesome from morn' until the dark
River blue -
Tell my sweetheart that I miss him more and mor
River blue - tell him my love's still strong
Roll on
oh river blue
I tried to play cool

Tried to be free but all I found was ache in my soul
I am lost in walls I'm sinkin' in the crowd
How I need your love I'm prayin' out loud
River blue -

Where's the door from dream to reality?
Where's the way to living free in harmony?Captcha
Widget
Liedje A La Carte River Blue is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied River Bluemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A La Carte River Blue downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje River Blue in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.