Songtekst van A Wilhelm Scream: I Wipe My Ass With Showbiz

I Wipe My Ass With Showbiz


Live like a legend and die like an asshole
You dance with the man, shake his hand, shine his shoes
The revolution rock hits sound like shit through your iPod
"Put fists up like like I got, now gimme the loot"
How I tried to buy my soul back, but the devil bent me over for it
Got me curled up in the shower scratching the letters that read:
Dear mother, I sold my soul for management
Fog blasts will not mask a stage act unnatural
Those timed jumps cause merch bumps, now guests list the suits
And past the smoke hands the backdrop, crowd screams holy mackerel
Verse-chorus, verse-chorus, a solo, then boom
How I tried to buy my soul back, but the devil bent me over for it
Got you curled up in the shower scratching letters that read:
Dear mother, I sold my soul for managementCaptcha
Liedje A Wilhelm Scream I Wipe My Ass With Showbiz is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wipe My Ass With Showbizmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Wilhelm Scream I Wipe My Ass With Showbiz downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Wipe My Ass With Showbiz in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.