MAD


VIOLENCE! The language of the human race
SILENCE! The masses are the missiles in place
THE END! Of reason is the one last resort
DEFEND! Existance as we plunge into war
M A D

INVADE! and conquer like a thousand times before
REPEAT! The history have we learned nothng more
BODIES! And enemies on the television news
HARVEST! the ratings and the battle ensues
M A D Mutually Assured Destruction

DESTROY! Tomorrow won't admit our defeat
DISTORT! Our sorrow we've beaten the week
LOOSER' S! And orphans feed a rage that will grow
CELEBRATE! The hate until the next violence show
M A DCaptcha
Liedje Abby Normal MAD is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied MADmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Abby Normal MAD downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje MAD in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.