MADVIOLENCE! The language of the human race
SILENCE! The masses are the missiles in place
THE END! Of reason is the one last resort
DEFEND! Existance as we plunge into war
M A D

INVADE! and conquer like a thousand times before
REPEAT! The history have we learned nothng more
BODIES! And enemies on the television news
HARVEST! the ratings and the battle ensues
M A D Mutually Assured Destruction

DESTROY! Tomorrow won't admit our defeat
DISTORT! Our sorrow we've beaten the week
LOOSER' S! And orphans feed a rage that will grow
CELEBRATE! The hate until the next violence show
M A DCaptcha
Widget
Liedje Abby Normal MAD is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied MADmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Abby Normal MAD downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje MAD in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.