Human Stew


God may be an astronaut
Oz is over the rainbow
Fairytales are only make believe
Tell me where do the monsters play

They've only got a million miles to go
The final frontier brings a brand new foe
Galactic race has the space for you
The special sauce in the human stew
EARS, ARMS, & EYES
HANDS, FEET, & THIGHS

Oz is owned by astronauts
Fairytales are full of rainbows
God may be only make believe
Tell me where do the monsters preyCaptcha
Widget
Liedje Abby Normal Human Stew is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Human Stewmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Abby Normal Human Stew downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Human Stew in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.