Cleansing Of An Ancient RaceIn these valleys roams my deceased soul
Like the wolf of night it howls
In memoriam of my sinned past
My lust for desecration grows

Cleansing of an ancient race
Where beauty is in it's bestial form
The darkest coffin shall be my throne
Before my lies visions of pain

A dawning age of fear for shapes that are weak
I taste their blood for it's now pure
I'll drown my skin in my enemies' life
I await for the holocaust

My mind transforms - once flesh, now flame
I show no fear for the holocaustCaptcha
Widget
Liedje Abyssic Hate Cleansing Of An Ancient Race is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cleansing Of An Ancient Racemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Abyssic Hate Cleansing Of An Ancient Race downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cleansing Of An Ancient Race in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.