Lunation


The silent image of a poetic light the
crescent moon enhances the
blackened night my eyes are bound to
the beauty that I see the moon's
magnetism - it beckons me pores of
my mind rise and fall in lnation lost in
a spell entranced in lunar fixation
alters the rhythms and the tides of
the oceans eclipsing hemispheres of
my emotions moon enters in its new
phase-governs both the nights and
the days bathe in its heavenly rays -
strange allure the one that I praiseCaptcha
Widget
Liedje Alchemist Lunation is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lunationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alchemist Lunation downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lunation in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.