2000 Years


I am aware that I will die
When the moment's right for me
I know it's unavoidable
I want to take it gracefully

Never known
Never seen
Always there
In between

But before the lights go out
I return to the ground
I want to seek all the joy
Pleasures in life to be found

There are things I can't predict
In where I have no control
Or sometimes I hurt myself
And I'm full responsible

But before the lights go out
I return to the ground
I want to try and take it all
Misuse, abuse in large amounds

Two thousand years ago
Some one died
Two thousand years from now
Some one diesCaptcha
Widget
Liedje Altar 2000 Years is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 2000 Yearsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Altar 2000 Years downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 2000 Years in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.