Shine On Me(andy griggs & waylon jennings)
(waylon jennings/beth nielson chapman)
(track 8 - time 3:53)

You changed mylife you saved my soul
You let your sweet love shine on me
I found my strength when I lost control
You let your sweet love shine on me
Reflections of the pain and fear
Are closer than they may appear
Almost gone and almost here

Hey let your sweet, sweet love shine love shine down on me
Let your sweet, sweet love shine love shine down on me hey

Even when the skies are gray
You let your sweet love shine on me
You find a way to find a way
To let your sweet love shine on me
You know I?ve built those walls
And sang the blues
Over what this world is coming to
But walls are not enough for stopping you

Hey let your sweet, sweet love shine love shine down on me
Let your sweet, sweet love shine love shine down on me hey

You know I?ve built those walls and sang the blues
Over what this world is coming to
But walls are not enough for stopping you

Hey let your sweet, sweet love shine love shine down on me
Let your sweet, sweet love shine love shine down on me
Let your sweet, sweet love shine love shine down on me
Let your sweet, sweet love shine love shine down on me
Let your sweet, sweet love shine love shine down on meCaptcha
Widget
Liedje Andy Griggs Shine On Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shine On Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andy Griggs Shine On Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shine On Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.