Last Night


Last night, you were so into it
You told me secrets that, you never told a soul
You were so nervous and, yet oh so comfortable
As we explored your image of love

I drank your wine as you tasted mine
I kissed your lips you felt my mind slip
Into your soul
I almost cried cuz it was so beautiful

1-Last night I was inside of you
Last night while making love to you
I saw the sun, the moon, the mountains and the rivers
I saw heaven when I made sweet love to you

Last night there was no blood in it
It was so special and, so very innocent
We talked of memories, our favorite fantasies
As we explored, our visions of love

Deep in the night, right by the fireside
You felt my candlelight in your soul
You felt incredible, I started to explode
I almost cried cuz it was so beautiful
(repeat 1)

Sunlight, (sunlight) red roses (red roses)
The scent of you it calms the heart
The sight of you I fall apart
Moonlight, the things we noticed
Oh we're in love, that's when it comes
And I'm so, I'm so in love
(rpt 1)Captcha
Liedje Az Yet Last Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Last Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Az Yet Last Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Last Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.