Spaceman


Roots man, Roots man, where do you come from?
Roots man, Roots man, where do you come from?
I wasn't born in no lunar orbit no, no, no, no!
My forefathers wasn't born in no space ship no, no, no, no!
Yet you treat I like I come from Mars
I want to know why
when I and I man born right ya so
Space man, Space man, where do you come from?

I wasn't born on no far off planet no, no, no, no!
My forefathers wasn't born in no space ship no, no, no, no!
Yet you treat I like I come from Mars
I want to know why
when I and I man born right ya so
Space man, Space man, where do you come from?

Chinaman, Chinaman, where do you come from?
Indian, Indian, where do you come from?
Roots man, Roots man, where do you come from?
Rootsy, Rootsy, Roots man, where do you come from?
I really want to know now, where do you come from?Captcha
Widget
Liedje Babatunde Tony Ellis Spaceman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Spacemanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Babatunde Tony Ellis Spaceman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Spaceman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.