Cosmic Dancer


I was dancing when I was twelve (X2)
I was dancing when I was ahh (X2)

I danced myself right out the womb (X2)
Is it strange to dance so soon
I danced myself right out the wom

I was dancing when I was eight (X2)
Is it strange to dance so late (X2)

Ahh

I danced myself into the tomb (X2)
Is it strange to dance so soon
I danced myself right out the tom

Is it wrong to understand
The fear that dwells inside a man
What's it like to be a loon (X2)

Ahh

I danced myself right out of the womb (X2)
Is it strange to dance so soon
I dance myself right out the tom

I danced myself right out the womb (X2)
Is it strange to dance so soon
I danced myself right out the wom
Ahh
OhhCaptcha
Liedje Babylon Zoo Cosmic Dancer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cosmic Dancermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Babylon Zoo Cosmic Dancer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cosmic Dancer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.