All Is Fair In Love


All is fair in love
Love's a crazy game
two people vow to stay
in love as one they say

But all is changed with time
the future none can see
The road you leave behind
ahead lies mystery

*But all is fair in love
I hate to go away
a writer takes his pen
to write the words again
that all in love is fair

All the things have changed
it's either good or bad
I've tossed my coin to say
in love with me you stay
(you stay baby)
But all in war is so cold
you either win or lose
When all is put away
the losing side'll play
(repeat *)

*But all is fair in love
I should've never never left your side
a writer takes his pen
to write the words again
that all in love is fair
All is fair in love

oh yes it is
why don't you sing with me
ain't no doubt about it
all is fair in loveCaptcha
Liedje Barrio Boyzz All Is Fair In Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Is Fair In Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barrio Boyzz All Is Fair In Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Is Fair In Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.