Destiny


I remember all the days
I spent with you
So close to you in my arms wondering (If you'd be mine)
All the love in life you see
Can never compare
To the love I have for you
You know we're meant to be
You're my destiny

You, no one else but you
From the start I knew
You an I were meant to be my destiny is you (oh, it's you)
Sent from above
The angels of love (love, love, love)
Sent to me, my destiny (you're my destiny)

Each day that I am near you
My love grows stronger
If I couldn't be with you
My love will just fade away
Being with you is a gift
Loving you is precious
I'll cherish the angel (always) that was brought to my life

Always You, no one else but you (no one but you, babe)
From the start I knew (no)
You and I were meant to be my destiny is you (it's you babe)
Sent from above
The angels of love (I never had someone, like you)
Sent to me, my destiny (you)

When trouble seems to never end this love
And that with each others love we'll find a way
And you know deep down that God put us together (forever)
Don't let it stop (no)
Don't let it end (no)
Can't let this slip away (cause you are, you are) (oh)

You, no one else but you (no)
From the start I knew (from the start I knew it was destiny)
You and I were meant to be my destiny is you
Sent from above (ooh, there's no one above you)
The angels of love (there's no one before you)
Sent to me (no baby), my destiny (you're the one you're the only one my destiny)

You, (and it's you) no one else but you (No one but you)
From the start I knew (My destiny, my destiny)
You and I were meant to be my destiny is you (we were meant to be)
Sent from above (Don't you know what you mean to me baby)
The angels of love (hey)
Sent to me, my destiny (sent to me my destiny, yeah)

You, no one else but you
From the start I knew
You and I were meant to be my destiny is you
Sent from above
The angels of love
Sent to me, my destinyCaptcha
Widget
Liedje Barrio Boyzz Destiny is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Destinymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barrio Boyzz Destiny downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Destiny in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.