I Get Lifted


Last night
I had this feelin'
when we were making love
it felt so right
you had me screamin'
there's no one above

*Oh you and I
will always be together
love don't lie
our love will last forever
I'm so high
and I'm hooked on you
and I don't know what to do
you're so good you're gifted
and I get lifted

I get lifted
you're making me high
whenever you're around baby
Lifted, I get lifted
I touch the sky
whenever we ??? Don't stop
it gets me excited
when you make the first move
you won't doubt
that's just the way I like it
so please don't lose this groove
*Oh you and I
will always be together
love don't lie
this love will last forever
and I'm so high
and I'm hooked on you
and I don't know what to do
you're so good you're gifted
and I get lifted

whenever you're around my baby
Lifted, I get lifted
you make me so so happy
baby yeah baby yeah, lifted
You're making me so damn high, yeah
Lifted, I get lifted
Come on over here and stay awhile
I'm high (lifted) Come on baby

You're love takes me higher
higher and higher, lifted
(repeat *)Captcha
Widget
Liedje Barrio Boyzz I Get Lifted is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Get Liftedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barrio Boyzz I Get Lifted downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Get Lifted in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.