Songtekst van B.B. King: Drowning In The Sea Of Love

Drowning In The Sea Of Love


I've been down one time
And I've been down two times
But right now I'm drowning
Drowning in the sea of love

I've been out here so very long
I done lost all my direction
Baby, when you came my way
Thought I had found my protection
But a strong wind came into my life
It surely took me by surprise
I can't seem to control these tears
That's falling from my eyes

I've been down one time
And I've been down two times
But right now I'm drowning
Drowning in the sea of love

Sea of love

Baby, I depended on you
For the love navigation
But now you've gone and deserted me
Can't you see that I'm in desperation
I'm in the middle of a bad love storm
And it's bad as it can be
I look around, all I can see
Is water coming down over me

I've been down one time
And I've been down two times
But right now I'm drowning
Drowning in the sea of love

Sea of love, sea of love

I've been down one time
And I've been down two times
But right now I'm drowning
Drowning in the sea of love

Sea of love
But right now I'm just drowning
Drowning in the sea of love
A sea of love, sea of loveCaptcha
Liedje B.B. King Drowning In The Sea Of Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Drowning In The Sea Of Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Drowning In The Sea Of Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Drowning In The Sea Of Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.