Boardwalk Angel


Little girl, tonight baby don't be blue
Dig those pretty lights along the avenue
You're out there on your own,
Spending all your time alone
So come on girl, tonight I want to be with you

The world has let you down and it broke your huart
But tonight's the night for a brand new start
We'll leave the world behind
We'll go walking on down the line
Come on girl, let's make our dream comw true

Meet me out on the boardwalk tonight
Meet me down by the sea
We can dance in the carnival lights
On the shores of Jersey
We'll fall in love on a carousel
Little boardwalk angel

Boardwalk angel, boardwalk angel
Boardwalk angel
I want you to stay by me
You're my boardwalk angelCaptcha
Widget
Liedje Beaver Brown Band Boardwalk Angel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Boardwalk Angelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beaver Brown Band Boardwalk Angel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Boardwalk Angel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.