Gamma Ray


Trying to hold
Hold out for now
With these ice caps
Melting down
With the transistor sound
And my Chevrolet terraplane
Going round, round, round

Come a little gamma ray
Standing in a hurricane
Your brains are bored
Like a refugee
From the houses burning
And the heat wave's
Calling your name

She's got
On a cactus crown
With a dot, dot, dot
On her brow
And she speaks
Inside crowd
With the cavalry
Turning around

Hit me
Like a gamma ray
Standing in a hurricane
And I'm pulling
Out thorns
Smokestack lightning
Out my window
I want to know
What I've lost today

Come a little gamma ray
Standing in a hurricane
When your body's bored
Like a refugee
From the houses burning
And the backbiters
Calling your nameCaptcha
Widget
Liedje Beck Gamma Ray is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gamma Raymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beck Gamma Ray downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gamma Ray in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.