As Night Calls


Morning frost settles on the land
See the gray clouds gather
All I ever fear is the dawn
See her fade in to me

Are you still there as night calls?
Dance to the sound of tears on the cold stone
For you I pray as night calls
Dance to the sound of tears on the cold stone

And we were so strong in our day
Your smile was my heaven
All I ever fear is the past
See time fade into me

For everyone falls from me
And this age forever
Stand as the torch that still burns within December rain

And December rain shall ever fallCaptcha
Widget
Liedje Bella Morte As Night Calls is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied As Night Callsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bella Morte As Night Calls downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje As Night Calls in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.