Awake


I am the end, I am the past again,
I watched a dead world falling down
I walk a path defined by death and fire
To watch this planet burn; I wake to find life and death are one
The dreams of man are realized
I am the seed, I am all evil born into a world of liesdie
I am the reason for your death and I am the one to cast you aside
For I am the future and the past, now, Another season lost to time
I'll watch this planet burnCaptcha
Widget
Liedje Bella Morte Awake is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Awakemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bella Morte Awake downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Awake in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.