Christina


Turn your face against the day
See my hopes into the grave
Force this silence from your life
Into my eyes
Strange, the reasons that we met
Stranger now the ending rests
In a place where fires burn forever more

I die for you each day
As I scream aloud your name
As nothing seems the same
Without you tonight
I scream aloud your name
As nothing seems the same
And nothing seems so clear
As your eyes tonight

And you follow as I go
Leaving life and death behind
For our paths were meant to cross
Just one last time
But Christina I can't die
Though the hours pass too slowly
And I feel so all alone without you here

Nothing seems so clear tonight beside your eyes
And sleep won't last too long
Nothing seems so clear tonight within my thoughts
And sleep won't last too long as morning callsCaptcha
Liedje Bella Morte Christina is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Christinamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bella Morte Christina downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Christina in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.