All I Need


When the day is done
And there's no one else around
While I'm lying here in bed
You're in my heart, You're in my head
You're all I need, You're all I need
There are a million voices
Calling out my name
But You're the One I want to hear
So make the others disappear

You are all I need when I'm surrounded
You are all I need if I'm by myself
You fill me when I'm empty
There is nothing else
You're all I need

When the morning comes
And Your mercy is renewed
There's a fire in my bones
I'm not afraid to go alone
You're all I need
You're all I need
The sun on my face
I hear You whisper loud
You're still the God that opens seas
Every flower, even me
You're all I need
You're all I need

I'm drawn to everything that You do
Nothing compares with YouCaptcha
Widget
Liedje Bethany Dillon All I Need is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All I Needmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bethany Dillon All I Need downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All I Need in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.