Move Forward


My name is Foreigner
From a far away land
My feet are covered in earth
They've been here and back again
And I have seen
Great things from a distance
They beckon me
I follow them

And I move forward
I move forward
I move forward to home, to home

My eyes are soft and wise
They tell a story
Of things left behind
Defeat and glory

And I push every hindrance asideCaptcha
Widget
Liedje Bethany Dillon Move Forward is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Move Forwardmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bethany Dillon Move Forward downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Move Forward in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.