Songtekst van Bill Anderson: I Can't Wait Any Longer

I Can't Wait Any Longer


(Bill Anderson - Buddy Killen)
I can't take any longer, baby
I mean I can't wait any longer
Mhm, I gotta have you
I gotta know how it is to touch you
To hold you, to feel you
Our lives have touched
Our minds have touched
And I can't wait any longer for
Our boddies to touch
Our souls to touch
I can't wait any longer,
This feelin's gettin' stronger
Satisfy my hunger,
You're the only one who can
Where do I have to go,
What do I have to do?
Who do I have to lie to
So I can lie with you
I can't wait any longer
--- Instrumental ---
Patience has never been one of my virtues, baby
When I want something I want it now
And I want you now
I wanna kiss you now
I wanna love you now
I can't wait any longer
This feelin's gettin' stronger
Satisfy my hunger,
You're the only one who can
Where do I have to go,
What do I have to do?
Who do I have to lie to
So I can lie with you
I can't wait any longer
(I can't wait I can't wait doo doo doo)
Baby, I can't wait any longer
I want you now hmm now
Yeah, (I can't wait I can't wait)Captcha
Liedje Bill Anderson I Can't Wait Any Longer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Can't Wait Any Longermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bill Anderson I Can't Wait Any Longer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Can't Wait Any Longer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.