Songtekst van Billy Burnette: Didn't Start Livin'

Didn't Start Livin'


Written by billy burnette and tony colton

Well I thought I was a bad boy
Chasin' everything in sight
I didn't come alive
'til the sun went down at night
I thought I'd been everywhere
Done everything that a man could do
But I didn't start livin'
Until I started lovin' you
Well I've been to rome, georgia
And paris, tennessee
I couldn't be tied down
Nothin' had a hold on me
I was beginning to believe
I was one of the chosen few
But I didn't start livin'
Until I started lovin' you
You gave my life a whole new meaning
More than it ever had before
Since you've been my sweet angel
We're knockin' on heaven's door
I thought the neon nightlife
Was never gonna let me be
I thought that livin' on the edge
Would always be my destiny
I thought I'd been everywhere
Done everything a man could do
But I didn't start livin'
Until I started lovin' you
Yeah, I didn't start livin'
Until I started lovin' youCaptcha
Liedje Billy Burnette Didn't Start Livin' is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Didn't Start Livin'mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Burnette Didn't Start Livin' downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Didn't Start Livin' in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.