Songtekst van Blueline Medic: At Least We Had The War

At Least We Had The War


What I was looking at when I was looking up?
Remind me, what was I looking at?
Remind me, you had an answer for everything
Dropping from our height we broke and aligned,
So many deaths was it almost an answer for everything?
All lines down, 'What do you want me to say?'
Comes too hard and from you too easily, don't remind me
It's almost your answer for everything
Now you're sunk in your seat
The figure of platonic economy, were we always paying for that?
And like it was a matter of fact?
Tell me, what were we aiming at anyway?
You're drifting slowly long with the void raging all around,
You're over ground silent still in coming
You always did have an answer for everything,
If you still have an answer for everything then answer meCaptcha
Widget
Liedje Blueline Medic At Least We Had The War is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied At Least We Had The Warmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blueline Medic At Least We Had The War downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje At Least We Had The War in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.