BoomerangWie ein Boom, boom, boom, boom, Boomerang
Komm ich immer wieder bei dir an
Wie ein Boom, boom, boom, boom, Boomerang
Komm ich immer n?her an dich ran
Ich flieg so schnell ich kann
In deine Umlaufbahn
Da bleib ich einefach drauf
Und irgendwann f?ngst du mich auf
dj rAVebassCaptcha
Widget
Liedje Bluemchen Boomerang is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Boomerangmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bluemchen Boomerang downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Boomerang in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.