So Wie Ein WunderSo wie ein Wunder es machte bumm und Du warst da
So wie ein Wunder
So geheimnisvoll und so wunderbar
Ich bin so verliebt
Unglaublich verliebt
Und Du bist wie ein Wunder
So war das noch nie
So wie ein Wunder
Bumm
Blitz und Donner und Du warst da
Genauso wie ein Wunder
Es hat nochmal gekracht
Als es mich umgehauen hatCaptcha
Widget
Liedje Bluemchen So Wie Ein Wunder is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied So Wie Ein Wundermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bluemchen So Wie Ein Wunder downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje So Wie Ein Wunder in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.