The Winner LosesMy friend's addicted to cocaine
smokes day and night
drives mom and pop insane
Living his life in the dark light
every dollar he gets goes into the pipe

He wants to borrow some money from me
do you think I'm blind
don't know the score
can't see?

You wanna get high as the sky
(You're kissin' your life goodbye) You're kissin' your life goodbye
(You think it's a game) You think it's a game that you play
(But the winners lose) But the winners lose it all someday

Ya don't know who you are
are you losin' your mind?
Things get a little tight he committed a crime
Give me your money or give me your life!
You better empty your pockets because ya,
ya don't live twice

You wanna get high as the sky
(You're kissin' your life goodbye) You're kissin' your life goodbye
(You think it's a game) You think it's a game that you play
(But the winners lose) But the winners lose it all someday

He took the money to the dope man
and he said he had the best
next thing ya knew, cardiac arrest!
It was a rollercoaster, he couldn't get off
next thing I knew my friends' life was lost Nooooooooo

You think it's a game, you think it's a game,
You think it's a game, you think it's a game,
You think it's a game, you think it's a game,

You think it's a game, you think it's a game,
You think it's a game, you think it's a game,
You think it's a game, you think it's a game,

You think it's a game, you think it's a game,
You think it's a game, you think it's a game,
You think it's a game, you think it's a game,

You think it's a game, you think it's a game,
You think it's a game, you think it's a game,
You think it's a game, you think it's a game,

You wanna get high as the sky
(You're kissin' your life goodbye) You're kissin' your life goodbye
(You think it's a game) You think it's a game that you play
(But the winners lose) But the winners lose it all someday

You wanna get high as the sky
(You're kissin' your life goodbye) You're kissin' your life goodbye
(You think it's a game) You think it's a game that you play
(But the winners lose) But the winners lose it all someday

You wanna get high as the sky
(You're kissin' your life goodbye) You're kissin' your life goodbye
(You think it's a game) You think it's a game that you play
(But the winners lose) But the winners lose it all someday

You wanna get high as the skyCaptcha
Liedje Body Count The Winner Loses is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Winner Losesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Body Count The Winner Loses downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Winner Loses in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.