Truth Or DeathLies, betrayal, lies
truth or death
Lies, betrayal, lies

Who the fuck can I trust
the whole fuckin' world is built on deception,
false perception, look you dead in the eye and lie,
your best friend'll stab you in the back
yo, what the fuck is that

Politicians lie,
what the fuck is that
your lover lies,
what the fuck is that
The police lies,
what the fuck is that
the church fuckin' lies,
what the fuck is that

Somebody tell me where's the truth
every holy book is written by man probably by a liar's hand
and if you feel that public schools are teachin'
truth to the youth, motherfucka you livin' a lie too

Lawyers lie, what the fuckis that
doctorslie, what the fuck is that
doctors lie, what the fuck is that
your mother and father lie,
what the fuck is that
You lie to yourself
yo, what the fuck is that

There is no truth only varaiations of lies
Don't try to figure it out honesty is extinct and if
it ever did exist the human race took it outCaptcha
Liedje Body Count Truth Or Death is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Truth Or Deathmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Body Count Truth Or Death downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Truth Or Death in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.