HopelessBet your life, bet your death
Now you bet your, now you bet your
Now you're better off dead

Kiss it, kiss it, kiss it on all goodbye
Kiss it, kiss it, kiss it on all goodbye

So blind you don't even know it
Can't make no sense out of hoping
Emotion can't even show it
Don't even know where you're going

Waste your life, waste your mind
Now you waste my, now you waste my,
Now you're wasting my time

Lost, now you know it
Lost, now you know it
Don't even know where you're going
[CHORUS]Captcha
Widget
Liedje Boiler Room Hopeless is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hopelessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Boiler Room Hopeless downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hopeless in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.