Archangel


All love?s lost children
Behind us forgotten
Youth lies broken
Upon the wheel of the machine
Each time we kill their song

Time feeds our memories
We travel through past lives
We are angels
Part devil in disguise
We sow the seeds of our own demise

All love?s lost children
Inside us forgotten
You must open
As the flower greets the sun
To sing their praise with your song

If you turn a blind eye
To the needs of a child innner vision
Then you might just find
That the love you denied will desert you

How long will we sing this song ?
How long must we carry on ?

You can break their will
But they never ever will respect you
If you abuse their bodies
They will never come to love you

How long will we sing this song ?
How long must we carry on ?Captcha
Widget
Liedje Brendan Perry Archangel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Archangelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brendan Perry Archangel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Archangel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.