The Bogus Man


I can see it in your eyes
The vacant stare, the empty lie
I can see it in your smile
I give you an inch, you take a mile

Politician
Model citizen
Politician
Blind ambition

I can see through your disguise
The rent four piece suit and ties
For mothers' sons will fight your wars
So rich men can reap the rewards

Politician
Model citizen
Politician
Cold ambition

Hail Father Ubu, here comes the Grand Guignol
Opportunist, you change your tune to suite the times
Sycophantic, cold-blooded, reptilian
Careering, profiteering, the party line

The party line

Hail Father Ubu, here comes the Grand Guignol
Manipulator, corrupt curator, of human lives
Sycophantic, cold-blooded, reptilian
Procrastinator, the fake orator, the bogus manCaptcha
Widget
Liedje Brendan Perry The Bogus Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Bogus Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brendan Perry The Bogus Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Bogus Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.