Club Fool


You're a twilight creature
You slide out at night
Pretty girls dancing in the floor
They're the hook and you bite

Who do you think you are
They need their privacy
Cant you take the hint you club fool
Let them be

(CHORUS)

A club fool is a girls nightmare
Shark of the floor you better beware
A club fool is girls nightmare
Gonna change the rules cos we got
Something new
Don't drool don drool
You're nothing you're nothing but
A club fool

You're a scheming demon
What fives you the liberty
Got no thought for others
Contempt breeds immunity

Who do you think you are
You should be on the shelf
Better respect others
As you would respect yourself

(CHORUS)Captcha
Widget
Liedje Bros Club Fool is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Club Foolmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bros Club Fool downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Club Fool in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.