You're My Life


Let love be our tutor
let's learn by it's mistakes
let you be my future
never have I felt a love like this before

(Chorus)
cause you're my life, my never ending light
love me tonight and forever
you're my life (oh baby)
Cause when you're in my arms the sun
shines so bright

It's time to be together
it's now and forever
it feels like heaven when I'm with you
never have I felt a love like this before

(Chorus)
Cause you're my life, my never ending light
love me tonight and forever
you're my life (oh baby)
cause when you're in my arms the sun
shines so bright

No mountain is high enough for me to climb
no river is strong enough to stop me from getting by
I will do, i will do anything you want me to do

(Chorus)
Cause you're my life, my never ending light
love me tonight and forever
you're my life (oh baby)
cause when you're in my arms the sun shines so brightCaptcha
Widget
Liedje Bros You're My Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You're My Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bros You're My Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You're My Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.