Stuck In My Heart


You are stuck in my heart
Like counting a million stars
For that many reasons you are

Can't you tell
You've been all over me like a spell - I know
(I never wanna let you go)

Can't you see
You've been changing the world around me - I know
(I never wanna let you go)

If you hold me close enough
I can whisper you the words
If the distance is to far
I can't do nothing, 'cause

You are stuck in my heart
And we can go anywhere
Whatever the reason you are
So stuck in my heart
Like counting a million stars
For that many reasons you are

Can't deny
Since I met you that day I've been blind - to see
( Now I wanna know for real)

Inside me
I'm afraid to wake up from a dream - and see
(It never really happened to me)

If you hold me close enough
I can whisper you the words
If the distance is to far
I can't do nothing, 'cause

You are stuck in my heart
And we can go anywhere
Whatever the reason you are
So stuck in my heart
Like counting a million stars
For that many reasons you are

You arelike a dream so deep inside of me

You arethe reason that I never sleep

You arestuck in my heart

You are

Can't you tell
You've been all over me like a spell
(I will never let you go, I will never let you go no, no)

Can't you see
You've been changing the world around me
(I don't wanna let you go, no I'll never let you go no, no)

I can't do nothing, 'cause
You are stuck in my heart
And we can go anywhere
Whatever the reason you are
So stuck in my heart
Like counting a million stars
For that many reasons you areCaptcha
Liedje C 21 Stuck In My Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stuck In My Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C 21 Stuck In My Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stuck In My Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.