Be With You Again


I set the course I'm coming back
I never should have gone
I started listen?? to the radio
They write of you in all the songs

You say it all you make it clear
We shouldn't be apart
I couldn't take anymore like this
Like holding the world in my heart

I wanna see you
Don't you know
I wanna hold you
Can't you tell

That every little bit of me
just wanna be the song in your heart

I wanna comeback

I don't wanna let you go
This is the way I'm gonna let you know
Baby look at us
I don't wanna live with my fingers crossed
Could I tell you this
Could I show you that
I just wanna be with you again

If only I could say the words
And see the smile on your face
If only I could make it back in time
That's when the world is mine

I wanna see you
Don't you know
I wanna hold you
Can't you tell

That every little bit of me
just wanna be the song in your heart

I wanna comeback

I don't wanna let you go
This is the way i'm gonna let you know
Baby look at us
I don't wanna live with my fingers crossed
Could I tell you this
Could I show you that
I just wanna be with you againCaptcha
Liedje C21 Be With You Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Be With You Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C21 Be With You Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Be With You Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.