Lo He Decidido


Otra vez
me dejas esper?ndote sin m?s,
otra vez
me has vuelto a abandonar
Siempre igual,
te inventas una historia que contar,
d?jame,
ya no me enga?as m?s

He decidido
que no te aguanto m?s, no lo resisto,
he sufrido mucho por tu amor
He decidido
que ya no volver? jam?s contigo,
quiero que te vayas, por favor

"Cambiar?",
me dices cada d?a "cambiar?"
y despu?s
te guardas la verdad

?Basta ya!
No habr? segundas partes nunca m?s
y de m?
te puedes olvidar

He decidido
que no te aguanto m?s, no lo resisto,
he sufrido mucho por tu amor
He decidido
que ya no volver? jam?s contigo,
quiero que te vayas, por favor

Siempre igual,
te inventas una historia que contar,
d?jame,
ya no me enga?as m?s

He decidido
que no te aguanto m?s, no lo resisto,
he sufrido mucho por tu amor
He decidido
que ya no volver? jam?s contigo,
quiero que te vayas, por favor

Quiero que te vayas, por favorCaptcha
Liedje Camela Lo He Decidido is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lo He Decididomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Camela Lo He Decidido downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lo He Decidido in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.