Chrome Red Overdose


Broken
in a chrome overdose
Shaking hands in
ever growing ache

Destroyed
a writing on the wall
lights are trembling
shields are crumbling

Abandoned
in a plastic overdose
coloured in grey
perfumes all around

Passing away
in this chrome red overdose
sensorial overload
Absurd pulses of pain
carving holes in the head

Silver, silver overdose
buried, buried deep beneath
this last forgotten, forbidden
venom doseCaptcha
Liedje Canaan Chrome Red Overdose is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Chrome Red Overdosemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Canaan Chrome Red Overdose downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Chrome Red Overdose in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.