Songtekst van Cannibal Corpse: A Skull Full of Maggots

A Skull Full of Maggots


Lying there cold after a torturous death
Your life ended fast you took your last breath
Dead in a grave, your final place
The maggots infest your disfigured face
Puss through your veins takes the place of
blood
Decay sets in, bones begin to crack
Thrown six feet down left to rot
Brains oozing black down the side of your
broken neck
Skull full of maggots
They enter your tomb-maggots-beginning to
feast-maggots
Crawling on you-maggots-now they eat
you-maggots
Rotting maggots-maggots-infesting your
corpse-maggots
Parasites of the dead-maggots-now dwell in
your head
Lying there cold after a torturous death
Your life ended fast you took your last breath
Dead in a grave, your final place
The maggots infest your disfigured face
Puss through your veins takes the place of
blood
Decay sets in, bones begin to crack
Thrown six feet down left to rot
Brains oozing black down the side of your
broken neckCaptcha
Liedje Cannibal Corpse A Skull Full of Maggots is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Skull Full of Maggotsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cannibal Corpse A Skull Full of Maggots downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Skull Full of Maggots in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.