Songtekst van Cannibal Corpse: Fucked With A Knife

Fucked With A Knife


No escape from your fate, destined to be mine
Every night I wait to see, in the night, watching
Stalking your every move, I know when you're alone
All alone
Tied tight to the bed, legs spread apart
Bruised flesh, lacerations, skin stained with blood
I'm the only one you love, I feel her heart beating
My knife deep inside, her crotch is bleeding
She liked the way it felt inside her, fucking her, harder, harder
She liked the way it felt inside her, fucking her, harder, harder
Stick it in, rip the skin
Carve and twist, torn flesh
>From behind, I cut her crotch
In her ass, I stuck my cock
Killing as I cumCaptcha
Liedje Cannibal Corpse Fucked With A Knife is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fucked With A Knifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cannibal Corpse Fucked With A Knife downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fucked With A Knife in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.