Favorite Patient


(Did you know you're my favourite

Did you know you're my favourite patient!)

Did you know you're my favourite…
Did you know you're my favourite patient here?
Did you know that I need you…
Did you know that I need this treatment more than you do?

When you find it hard to breathe
And your heart has skipped a beat
We'll rush you to intensive care
AND DECLARE emergency (emergency)

Well I'm not gonna lie to you
This is gonna hurt
Like nothing that you've ever felt
This is gonna hurt like hell (emergency)
And if it takes us through the night
I'll sleep WHEN YOU ARE ALRIGHT
I'LL SLEEP WHEN YOU'RE FINE
When you regain your vital signs

Do you remember love…
Do you remember love for the first time?
I'm sorry TO SAY…
I'm sorry it'll never be like that again

When you find it hard to breathe
And your heart has skipped a beat
We'll rush you to intensive care
This is an emergency (emergency)

Well I'm not gonna lie to you
This is gonna hurt
Like nothing that you've ever felt
This is gonna hurt like hell (emergency)
And if it takes us through the night
I'll sleep WHEN YOU ARE ALRIGHT
I'LL SLEEP WHEN YOU'RE FINE
When you regain your vital signs

Did you know that you're favourite…
Just know that you're my favourite patient (…my favourite patient)

Well I'm not gonna lie to you
This is gonna hurt
Like nothing that you've ever felt
This is gonna hurt like hell (emergency)
And if it takes us through the night
I'll sleep WHEN YOU ARE ALRIGHT
I'LL SLEEP WHEN YOU'RE FINE
When you regain your vital signsCaptcha
Widget
Liedje Cauterize Favorite Patient is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Favorite Patientmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cauterize Favorite Patient downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Favorite Patient in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.