Cry Myself To Sleep


Every night I lay my head
On my pillow on my bed
And I just cry myself to sleep
I know I shouldn't cry
Over words that were all lies

But still I cry myself to sleep
Each night I fight the tears
But still they fall
And all the memories linger on
He's gone he's gone
And now there's nothing but to cry
Cry myself to sleep

Still I cry myself to sleep
Each night I fight those tears
But still they fall
And all the memories linger on
He's gone he's gone he's gone
And now there's nothing but to cry
Ah, cry myself to sleep
Ah, cry myself to sleep
Ah, cry myself to sleepCaptcha
Liedje Cher Cry Myself To Sleep is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cry Myself To Sleepmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cher Cry Myself To Sleep downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cry Myself To Sleep in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.