Impossible To Win


You're not justified
To say those things
That you say
You're not organized
In the games
You play

Chorus:
Start thinking about the future
Stop thinking about yourself
We are the ones to blame
But you shift it on someone else

These fucked up situations
I'm always in
Making things complex and
Impossible to win

Trying to figure out
Problems I've already solved
Don't want anything
Don't want to be involved

{Chorus}Captcha
Liedje Chronic Future Impossible To Win is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Impossible To Winmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chronic Future Impossible To Win downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Impossible To Win in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.