Aimlessly Drifting


I guess I'll go to California
Seems like I'm always on the run
Nobody ever needs a loser
We just exist under the sun
But someday, somehow, someone may need me
When my drifting days are done

Well, I'm aimlessly drifting
Looks like I live from day to day
Hard as I try to make a showing
Something is always in my way
Even the one I truly love now
Deals in the games that people play

Every time I love I always lose
Seems like I'll never ever win
Each I hear them lonesome blues
I'm all alone at home again
Seems like I'm just existing
Aimlessly drifting to no end

All that I ask of this old world
Is just to have a happy home
All that I ask of one little girl
Is just to be my very own
It seems just like I'm just existing
Aimlessly drifting along

Yes, I'll go to California
Seems like I'm always on the run
Nobody ever needs a loser
I just exist under the sun
But someday, somehow, someone may need me
But my drifting days be doneCaptcha
Widget
Liedje Chuck Berry Aimlessly Drifting is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Aimlessly Driftingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chuck Berry Aimlessly Drifting downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Aimlessly Drifting in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.