Back In The USA


Oh well, oh well, I feel so good today,
We touched ground on an international runway
Jet propelled back home, from over seas to the USA

New-York, Los Angeles, oh, how I yearned for you
Detroit, Chicago, Chattanooga, Baton Rouge
Let alone just to be at my home back in ol?St-Lou

Did I miss the skyscrapers, did I miss the long freeway?
From the coast of California to the shores of Delaware Bay
You can bet your life I did, till?I got back to the USA

Looking hard for a drive-in, searching for a corner caf?
Where hamburgers sizzle on an open grill night and day
Yeah, and a jukebox jumping the records like in the USA

Well, Im so glad Im livin?in the USA
Yes Im so glad Im livin?in the USA
Anything you want, we got it right here in the USACaptcha
Widget
Liedje Chuck Berry Back In The USA is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back In The USAmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chuck Berry Back In The USA downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back In The USA in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.